Roerend Cultureel Erfgoed Portugees Israëlietische Gemeente

Doelstelling

De stichting zal werkzaam zijn ten algemene nutte en heeft ten doel

  • Het verkrijgen en instandhouden van de Klee Kodesj van de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam, zijnde ceremoniële objecten, voorwerpen benodigd en/of gebruikt bij haar erediensten en andere religieuze activiteiten en voorwerpen voor aankleding van het rijksmonument de Portugees-Israëlietische synagoge inclusief bijgebouwen aan het mr. Visserplein te Amsterdam, behorend tot het cultureel erfgoed van die Portugees-Israëlietische Gemeente.
  • Het verkrijgen en instandhouden van de Bibliotheek Ets Haim te Amsterdam, de bij de Ets Haim behorende andere boeken, andere gegevensdragers en andere roerende zaken, tezamen vormend het cultureel erfgoed van de Bibliotheek Ets Haim.
  • Het zorgdragen voor het behoud, het beheer en het publiek toegankelijk maken en houden van het vorenbedoelde culturele erfgoed van de voormelde Portugees-Israëlietische Gemeente van de Bibliotheek Ets Haim.

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een Culturele ANBI status.
De stichting is in juli 2007 opgericht.

Activiteiten

De Stichting Ets Haim, Roerend Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente, is eigenaar van de collectie van de bibliotheek Ets Haim – Livrarira Montezinos.

Het betreft een collectie van 30.000 gedrukte werken en 500 handschriften. In de jaarrekening 2012 is de collectie pro memorie in de balans opgenomen. De collectie is door Ets Haim tegen een vergoeding van 1 euro verkregen op 26 januari 2007. Ets Haim was tot en met het jaar 2008 verantwoordelijk voor het beheer van de collectie. Per januari 2009 is het beheer van de collectie overgedragen aan het Joods Historisch Museum terwijl het eigendom van de volledige collectie ongewijzigd bij Ets Haim is gebleven.


www.etshaim.nl