Stichting Cultureel Erfgoed Portugees Israëlietische Gemeente

De Stichting Cultureel Erfgoed Portugees Israëlietische Gemeente (hierna te noemen CEPIG) heeft in de afgelopen jaren het culturele erfgoed overgenomen van de Portugees-Israëlietische Gemeente (hierna te noemen PIG) en de bibliotheek Ets Haim, waardoor de scheiding tussen religie en exploitatie van het erfgoed is gerealiseerd. In de praktijk blijkt de scheiding tussen het gebruik voor de eredienst en het beheer enerzijds, en de ontsluiting van het erfgoed die is gerealiseerd en geëffectueerd anderzijds, goed te functioneren. Onder de verantwoordelijkheid van het CEPIG-bestuur valt, dus naast de begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel, de synagoge (Esnoga) met al haar prachtige kerksieraden en de bijzondere bibliotheek Ets Haim.

Het CEPIG ensemble is geen ‘gewoon’ museum. Het ensemble biedt wel unieke museale mogelijkheden.

Een bijzondere dimensie aan het museale karakter van dit Portugees-Joodse ensemble wordt geleverd door het feit, dat er sprake is van een in gebruik zijnde begraafplaats, een “levend” gebouw, de Esnoga en een unieke bibliotheek, geplaatst op the Memory of the World Register van UNESCO, alsmede een heel bijzondere en waardevolle collectie ceremoniële objecten. De ontsluiting van dit bijzondere erfgoed wordt verder geoptimaliseerd door de restauratie die in de loop van het verslagjaar 2012 kon worden afgerond.