Onroerend Cultureel Erfgoed Portugees Israëlietische Gemeente

Doelstelling

De stichting zal werkzaam zijn ten algemene nutte en heeft hoofdzakelijk ten doel het instandhouden van het rijksmonument de portugees-lsraëlietische synagoge inclusief bijgebouwen aan het Mr. Visserplein te Amsterdam, zijnde het voornaamste materieel deel van het cultureel erfgoed van de Portugees-lsraëlietische Gemeente in Nederland, alsmede het zorgdragen voor het behoud, het beheer en het voor het publiek toegankelijk maken van het culturele erfgoed van deze gemeente en heeft voorts ten doel al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, daaruit voortvloeit of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een Culturele ANBI status.
De stichting is in oktober 2003 opgericht.