Bestuurs­structuur

Het synagogencomplex is in erfpacht uitgegeven aan CEPIG. De collectie ceremoniële objecten en de bibliotheek zijn in eigendom overgedragen aan CEPIG. Onder meer om zuiver fiscale redenen zijn de roerende zaken behorende tot dit culturele erfgoed in eigendom overgedragen aan een afzonderlijke stichting, de Stichting Ets Haim, Roerend Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlietische Gemeente. De statuten van beide stichtingen zijn nagenoeg identiek. Statutair is vastgelegd dat beide stichtingen door hetzelfde bestuur worden bestuurd. Daarmee is de eenheid van beleid, besluitvorming en uitvoering ervan gewaarborgd. Waar in dit verslag wordt gesproken over CEPIG, worden daarmee beide stichtingen bedoeld, tenzij uit de tekst duidelijk blijkt dat dit niet het geval is. De begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk is eigendom van de CEPIG. Alles wat met begrafenissen te maken heeft valt onder verantwoordelijkheid van de Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG). De Stichting David Henriques de Castrofonds zorgt voor het werven van middelen voor de instandhouding van het monumentale deel van de begraafplaats alsmede voor het dagelijks beheer van Beth Haim.

Het beheer van het synagogencomplex is uitbesteed aan het Joods Historisch Museum. De afspraken met betrekking tot het beheer zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen CEPIG en het Joods Historisch Museum.